< Geri Dön

SANATÇI

Sami Yetik

SAMİ YETİK (1878-1945) Bir süre Mekteb-i Mülkiye’ye gittikten sonra buradaki eğitimini yarım bırakarak Kuleli Askeri İdadisi’ne geçmiştir. 1896’da ise Mekteb-i Harbiye’ye geçen sanatçı, 1898’de mezun olmuş, 1899’da da Eyüp Askeri Baytar Rüştiyesi’ne resim öğretmeni olarak atanmıştır. 1900’de Sanayi-i Nefise Mektebi Resim Bölümü’ne giren sanatçı, 1906’da mezun olmuş ve resim öğrenimi için Paris’e gönderilmiştir. 1912’de Türkiye’ye dönerek Kuleli Askeri İdadisi’ne resim öğretmeni olarak atanmıştır. Yetik, savaş konulu resimlerinin yanı sıra Türk köy yaşamıyla ilgili resimler de gerçekleştirmiştir. Başlangıçta İzlenimci anlayışa yakın olan sanatçı daha sonraki dönemlerde Gerçekçi bir anlayışa yönelmiş, ancak figürün iç dünyasıyla da ilgilenerek daha geniş ve daha rahat fırça vuruşları ve doğaya uygun renk anlayışıyla çalışmıştır. Türk Ressamlar Cemiyeti’nin kurucu üyelerindendir.

KULLANDIĞI TEKNİKLER