< Geri Dön

SANATÇI

Münif Fehim

MÜNİF FEHİM (1899-1983) 1899 yılında İstanbul’da doğdu. Üsküdar Sultanisi’ni ve Sanay-i Nefise Mektebi’ni bitiren Münif Fehim çeşitli mizah dergileriyle gazetelerde karikatür ve desen çizmeye başlamıştır. İlk karikatürlerinde stilize bir teknik kullanmış, 1923’ten başlayarak suluboya tekniğine yönelmiş, daha sonra da resim yönü ağır basan karikatürler çizmiştir. Refik Halid’in Aydede’sinde, eski divan şairlerinin dizelerini resimledi. Daha sona bu resimlerini Eski Şiir Bahçeleri adlı bir albümde topladı. 1937’de İstanbul’da Cemal Nadir’le birlikte ilk sergisini açtı. Akbaba, İkdam, Vakit, Mizah, Son Posta, Cumhuriyet, Tan, Yedigün, Yirminci Asır gibi dergi ve gazetelerde çalıştı. 1940’ta Elli Türk Büyüğü ve Dündan Hatıralar isimli kitapları resimledi. 1950’li yıllarda Server İskit’in çıkardığı Resimli Tarih Mecmuası’nda çizdi. İllüstratör olarak, bir dönemin yayın yaşamında etkili oldu. Özellikle tarihsel konuları, İstanbul’un yakın dönem yaşamını işlediği resimlerinde, gazete ve dergi ressamlığını, belgesel düzeyleri de içeren yönde değerlendirdi.

KULLANDIĞI TEKNİKLER